Persoal

No caso de non seleccionar Provincia, Concello ou Biblioteca, a consulta farase para o conxunto de Galicia.
Persoal especializado: persoal incluído no cadro de persoal da biblioteca que está especializado nalgunha disciplina distinta da biblioteconomía e a documentación, tales como contabilidade, xestión de persoal, tarefas administrativas, informática, encadernación, animación sociocultural etc.
Outro persoal: persoal incluído no cadro de persoal da biblioteca que desempeña tarefas para as que non cómpren coñecementos de biblioteconomía ou outra especialidade: conserxería, limpeza, vixilancia, persoal de cafetaría etc.
Persoal externo: nº de persoas traballadoras de empresas externas ou profesionais autónomos que prestan servizo na biblioteca sen vínculo funcionarial ou laboral coa entidade titular desta.
PERSOAL DA ADMINISTRACIÓN (FUNCIONARIO OU LABORAL) / PERSOAL EXTERNO
Selec: 0
Total: 0
Seleccione como mínimo un elemento.
OUTROS
Selec: 0
Total: 0
Seleccione un ou máis elementos de, polo menos, un dos apartados.
ANO (*)
Selec: 0
Total: 0
Seleccione como mínimo un elemento.
PROVINCIA
Selec: 0
Total: 0
CONCELLO
Selec: 0
Total: 239
BIBLIOTECA
Selec: 0
Total: 340
Este portal emprega cookies propias necesarias para o seu correcto funcionamento e cookies de terceiros con fins analíticos, así como ligazóns a portais de terceiros para poder compartir contido nas redes sociais. Pode obter máis información aquí